PusteBlume 26-28 juli 2019

PusteBlume – Fotos, fotoinstallationer og videoer

En international kunstnergruppe udvikler det nye kunstprojekt PusteBlume. Fotos, fotoinstallationer og videoer tages ind i en offentlig arbejdsproces på Masnedø Fortet. Kunstnerne arbejder på fortet og i området og får inspiration og viser resultaterne på sommerudstillingen.

Temaet betyder forandring, transformation, drømme og visioner. Mindes om krigstid og adskillelse, overvinde begrænsninger. Alle kunstneres kommer fra lande som har erfaring med forandring og en ny begyndelse. For tredive år siden forsvandt den usynlige mur på Østersøen. Gennem kunst skaber vi i dag en Kulturbro over Østersøen.

Kunstnere fra Danmark
Vibeke Frost Laursen, Anne Gudrun Sejersen, Helle Witte

Kunstnere fra Tyskland
Andrea Köster,  Gudrun Brigitta Nöh, Silke Paustian, Janet Zeugner

Gæster fra Letland og Polen

Kunstprojekt PusteBlume
26. – 28. juli 2019 – i sommerudstillingens åbningstidPusteBlume – Fotos, Fotoinstallationen und Videos

Eine internationale Künstlergruppe entwickelt das neue Kunstprojekt PusteBlume. Fotos, Fotoinstallationen und Videos entstehen während eines öffentlichen Arbeitsprozessen im Masnedø Fort. Die Künstler arbeiten am Fort und in der Umgebung und bekommen damit Inspirationen für ihre Arbeit. Und sie zeigen die Ergebnisse in der Sommerausstellung.

Das Thema bedeutet: Wandel, Transformation, Träume und Visionen. Erinnert an Zeiten von Krieg und Trennung, Überwindung von Begrenzungen. Alle Herkunftsländer der Künstler haben Erfahrungen von Wandlung und Neubeginn. Vor 30 Jahren verschwand die unsichtbare Mauer auf der Ostsee. Durch die Kunst schaffen wir eine Kulturbrücke über die Ostsee.

Künstler aus Dänemark
Vibeke Frost Laursen, Anne Gudrun Sejersen, Helle Witte

Künstler aus Deutschland
Andrea Köster,  Gudrun Brigitta Nöh, Silke Paustian, Janet Zeugner

Gäste aus Letland und Polen

Kunstprojekt PusteBlume
26. – 28. Juli 2019 – in der Öffnungszeit der Ausstellung