Ophængning i Masnedøfort

Af fredningshensyn er det STRENGT FORBUDT at slå søm, bore huller, skrue skruer el. lign. i væggene i Masnedøfort.

Stueetagen
Næsten alle rum i stueetagen har monteret galleriskinner, hvortil der findes kroge i massevis.

Første sal
På fortets første sal har kun enkelte rum galleriskinner el. lign. ophæng. Til gengæld forefindes 25 jernstativer ( 12 stk på 180 x 40 x 40 cm, og 13 stk på 220 x 40 x 40 cm) samt et antal tværstivere, der kan bruges til ophængning. Jernstativerne er forbeholdt udstillerne på første sal i de rum, hvor der ikke forefindes andre ophængningsmuligheder. Se et eksempel på stativerne her (klik for stort foto):


Grundplaner og fotos af udstillingsrummene på første sal kan ses i denne pdf: Rumplaner-Masnedoefort-1-sal

 


Samlet grundplan for fortet kan ses herunder. Numrene angiver de rum, der anvendes til udstilling. Der er ikke adgang til de rum, der ikke er nummererede.