1997

Katalogforside til den allerførste Sommerudstilling i Masnedøfort viser udsnit af et værk af Jørgen Minor.

 

Udstillingsperiode:
4. juli – 17. august 1997

Udstillere (32):
Claudio Bannwart, Pia Blak, Ingeborg Borup, Peer Bruun, Pia Enøe, Jens Martin Flensted Andersen, Morten Flyverbom, Vibeke Gregers, Jørgen G. G. Grum-Schwensen, Mette Hedegaard, Klaus Hilligsøe, Ole Holm, Thomas Chr. Birch Kadziola, Else Korn, Carsten Krogstrup, Claes Lorenzen, Peter Louis-Jensen, Leif Madsen, Jørgen Minor, Maiken Monnerup, Egon Mortensen, Erik Mortensen, Kis Nellemann, Lisbeth Nielsen, Peter Osted, Poul E. Rasmussen, Lise Ring, Jørgen Erik Scheel-Bech, Roland Schneidereit, Heine Skjerning, Knud Slejfer, Birthe Troest

Arrangører:
BKF Storstrøms region og Vordingborg Kommune

Andet:
Ophængning: Lena Gerlach
Layout, redaktion, foto og DTP-produktion: Herbert Silz, HSi Reklameservice
Tryk: Centraltrykkeriet, Vordingborg
Katalog trykt i 500 nummererede eksemplarer, pris kr. 25,-

 


Sommerudstillingen Masnedøfort 1997 er støttet af

Storstrøms Amt
Unibank, Restaurant Babette
Guldsmed Boe Andersen
Fotocentret v/ Sven Vejlø
Ole Stage
Masnedø Marinecenter
Vordingborg Bank
Willerups Boghandel, som sælger kataloget uden avance


Eksempler på de udstillede værker:

Sommerudstillingen Masnedøfort 1997. Værk af Peter Louis Jensen (1941-1999). Foto fra kataloget
Sommerudstillingen Masnedøfort 1997. Værk af Pia Blak (f. 1960). Foto fra kataloget
Sommerudstillingen Masnedøfort 1997. Værk af Thomas Chr. Bierch Kadziola (f. 1962). Foto fra kataloget
Sommerudstillingen Masnedøfort 1997. Værk af Ole Holm (f. 1945). Foto fra kataloget

 

Katalogforordet:

Storstrømmens store kanoner samlet på Masnedøfortet

”Den hidtil største kunstudstilling i Storstrøms Amt med over 30 kunstnere fra hele regionen – præsenteret i spændende lokaler”. Sådan karakteriserer Poul Erik Rasmussen, formand for Billedkunstnerforbundet (BKF) sommerudstillin­gen på Masnedøfortet.

På ca. 500 m2 nyrenoverede udstillingslokaler vises maleri, grafik, skulptur og kunsthåndværk. Allerede udenfor møder man skulpturer fra for­skellige kunstnere. I fortets kasematter har Lena Gerlach Jensen fra Galleri Bellavista i Vording­borg, som er anvarlig for ophængningen af de mange kunstværker, forstået at placere det hele i de 12 meget fascinerende rum med buede lofter. Den lange buegang, der løber gennem hele fortet, er indpasset i en helhed, så “seperatudstillingerne” i nogle af rummene bliver fint kædet sammen. I opbygningen af udstillingen med kunstig belysning i de små rum spiller skulpturer og keramik fint sammen med mange farvemættede billeder. Det klæder rummene, at gulvpladsen også er udnyttet.

Dette katalog giver et overblik over udstillin­gens mangfoldighed og hvilket format der er over den lokale kunstudfoldelse. Alle kunstnere er i kataloget repræsenteret med mindst et af deres værker og samtidig findes en samlet oversigt med priser på de sidste sider. På den­ne måde kan der etableres den vigtige kon­takt mellem publikum og kunstnerne. Mange af de udstillede værker kan købes direkte af kunstnerne. Sommerudstillingen vil gerne hjcel­pe med at formidle kontakten. Bestillingskupon kan også fås i Udstillingscafeen.

Om udstillingen:

Med støtte fra de nye forsøgsmidler i amtet blev den Iænge ønskede fællesudstilling en realitet. Alle udstillere er tilknyttet BKF Storstrøm Region. Her har man fundet stedet, hvor de kan vise omverdenen, hvilke rigdomme i kunst­nerisk udfoldelse, der findes i amtet.


 

Katalogets bagside.