Anders Mathiasen: Lyde er ligesom mennesker

På sommerudstillingen Masnedøfort 2019 vises i skytskasematterne på første sal Anders Mathiasens installation:

”Lyde er ligesom mennesker: hvis du skubber dem, så skubber de tilbage”: Ikke-Voldelig Musik for Strygekvartet og Pladespillere.

Værket er en lydinstallation, der lader vinylplader aktivere klassiske strygeinstrumenter. Det er en musikalsk og konceptuel undersøgelse af en række anskuelser, der knytter sig til vores almindelige musikforståelse, herunder det ikke helt tilforladelige begreb om musikkens ”attack”. I musikalsk terminologi betegner dette begreb en lyds begyndelse (på dansk ”anslag”). Men ”attack” betyder jo angreb, en form for vold, og har etymologiske rødder i det latinske attacare, som betyder at drage i krig! Hvorfor denne volds-metafor? Er musik voldelig i en eller anden forstand? Er der mere end et lydligt slægtskab mellem ”violin” og ”violence”? Og er det muligt at etablere en ikke-voldelig, mindre hierarkisk musikalsk situation? Dette værk gør et forsøg.

Værkets titel er et citat fra en ordveksling mellem komponisterne Morton Feldman og Karlheinz Stockhausen.  Stockhausen spørger efter Feldman’s kompositoriske hemmelighed. Feldman svarer: ”Ingen hemmelighed. Men lyde er ligesom mennesker, og hvis du skubber dem, så skubber de tilbage. Jeg forsøger, ikke at skubbe. Hvortil Stockhausen svarer: ”Heller ikke bare en lille smule”?

Om kunstneren:
Anders Mathiasen (født 1978) er komponist, musiker og lydkunstner. Arbejder ofte i krydsfeltet mellem musik, lydkunst og performance, og i tværgående samarbejder med forfattere og billedkunstnere. Hans arbejde er kendetegnet ved en forkærlighed for det langsomme, tyste og subtile, og en søgen efter hybrider mellem kontrol og frihed, komposition og improvisation, struktur og uforudsigelighed. Bor og arbejder i Rejnstrup på Sydsjælland.

Billederne viser installationen i Grafik Galleriet i Næstved. På væggen ses grafiske arbejder (fotogravure) af Tine Meyer.

 

 

Anders Mathiasen: “Lyde er ligesom mennesker: hvis du skubber dem, så skubber de tilbage: Ikke-Voldelig Musik for Strygekvartet og Pladespillere”. På væggen ses grafiske arbejder i fotogravure fra 2018 af Tine Meyer. Foto: PR

 

Anders Mathiasen: “Lyde er ligesom mennesker: hvis du skubber dem, så skubber de tilbage: Ikke-Voldelig Musik for Strygekvartet og Pladespillere”. Foto: PR

 

Anders Mathiasen: “Lyde er ligesom mennesker: hvis du skubber dem, så skubber de tilbage: Ikke-Voldelig Musik for Strygekvartet og Pladespillere”. Foto: PR